top
varkens
partner

Op deze tapinstallatie kunnen twee biersoorten gelijktijdig worden aangesloten en getapt.
onder